Naučni rezultati Print
Sreda, 02 Februar 2011 22:41

Povodom vesti o tome kako se srpska nauka po treći put našla na čelu ugledne "Tomson Rojtersove" liste zvezda u usponu napravili smo malo istraživanje o tome gde se zaista naša nauka nalazi u odnosu na zemlje okruženja i šire.

Svi podaci su prikupljeni preko Web of Science servisa. Na listi su rezultati za par država kao i za jednu instituciju iz SAD (MIT). U tabeli koja sledi se nalaze podaci o broju radova u pojedinim časopisima (Nature, Science i Physical Review Letters) i ukupno za sve nauke za period 2007-2010 kao i broj radova iz 2008 godine sa brojem citata koje su ti radovi do sada prikupili.

Više na ovu temu možete naći u članku "Srbija, greška u računu" u nedeljniku Vreme.